Александър Трайков

Главен директор на главната дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в Министерството на културата.