Nikos (Nikolaos) Mertzimekis

Nikos (Nikolaos) Mertzimekis е археолог-византинист, служител на Ефория „Халкидики и Света гора“ на Министерството на културата и спорта на Република Гърция. Участва в десетки археологически разкопки в Северна Гърция, в научни форуми по въпросите на византийската и поствизантийската археология, на светогорските манастири, изкуството и историята. Автор на редица статии и съобщения. Куратор на изложби за светогорско изкуство (Солун, Хелзинки, Париж и др.). Член на редколегията на “Makedonika” и “Пловдивски исторически форум”. Вицепрезидент на Историческото и фолклорно общество на Халкидики, член на Гръцкия комитет за византийски проучвания, на Гръцкото историческо общество, на Християнското археологическо общество (Гърция), на Гръцкото общество за славянски изследвания и на Обществото за македонски изследвания (Гърция).

Profile details