Юлиана Рот

Юлиана Рот е професор по интеркултурна комуникация в университета „Лудвиг Максимилиан” в Мюнхен, Германия. Родена е в София. След следването на химия се преселва в Германия, където следва славистика и история на Източна Европа. Завършва с докторат и се посвещава на етнографски изследвания на българската всекидневна култура. Пребивава често в САЩ, където взема курсове по антропология и се запознава със студиите по интеркултурност. Впоследствие е гост-професор за Югоизточна Европа и Интеркултурна комуникация в университета в  Бъркли и в колежи в Ню Джърси и Ню Йорк.

Profile details