Роман Холец

Роман Холец завършва в университета “Коменски” (история – литературата). Той е професор по история във Факултета по изкуствата при Университета „Коменски“, а също    и научен сътрудник в Института по история на Словашката академия на науките. Научните му интереси се простират върху икономическата и социалната история, историята на околната среда и историята на аристокрацията в Централна Европа в периода от 1848 до 1945 г. Автор е на 21 книги и повече от 230 научни статии. Участвал е в много учебни гостувания в университети в Европа, САЩ и Канада, както и в редица международни проекти.

 

Profile details