Зоран Хамович

Зоран Хамович е завършил висшето си образования във Филологическия факултет в Белград. Ангажиран е с въпросите на образователната и медийната политика в Сърбия. 1990 г. основава едно от най-значимите сръбски издателства „Клио” – известно с бутиковите си издания от областта на историята, антропологията, социологията, историята и теорията на литературата, на филма и изобразителното изкуство, на музиката, което го прави единствено по рода си в страната. От 2001 до 2003 г. е бил специален съветник на министъра на културата на република Сърбия

Profile details