Евелина Келбечева

Проф. Евелина Келбечева е преподавател в департамент „История и цивилизация“ при Американския университет в Благоевград, България. Издава трудове за българската история, включително и за комунистически период. Интересите й включват България в периода между Освобождението и Първата световна война, историята на българската интелигенция между двете световни войни, студената война в контекста на Балканите и България, прехода след 1989 г. и др. През 2013 г. изнася лекции и презентации в the Library of Congress of USA, в българското посолство във Вашингтон, в унивeрситетите Харвард, Принстън и Колумбия.

Profile details