Георги Лозанов

Доц. Георги Лозанов e философ, медиен експерт, преподавател във Факултета по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“, автор на множество документални филми и поредици. В богатата му биография се нареждат десетки книги и сборници, стотици научни анализи, участия в международни конференции, бил е главен редактор на списания като „Егоист“ и „Пет звезди“, гост преподавател е в Нов български университет, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Също така е член-основател е на Българско фотографско сдружение, Център за независима журналистика, фондация „Медийна демокрация”. Член е на журито на наградата „Съвременна българска драматургия“, организиран от фондация АСКЕЕР.

Profile details